Valná hromada jednoty – 7.4.2017 ; 17,00 hod0

Výbor T.J. Sokol Brno- Obřany-Maloměřice

svolává

 

                        Valnou hromadu T.J.

 

Datum konání: v pátek 7.4.2017  v 17,oohod.

Prezentace: 16,30 – 17,00hod.

Místo konání:  Hala – Obřanská 13  

 

Program:

 

1.    Zahájení

2.    Schválení programu VH

3.    Volba: pracovního předsednictva , zapisovatele, komisí: mandátové, návrhové

4.    Zpráva o činnosti T.J.

5.    Zpráva o hospodaření za rok 2016

6.    Zpráva kontrolní komise

7.    Návrh rozpočtu na rok 2017

8.    Diskuze k předneseným zprávám

9.    Usnesení

10.  Závěr

 

                                     Zve výbor T.J.

V Brně dne : 22.3.2017

Odpovědět