Příspěvky – podzim 20170

Částka

MUŽI 1.800,- Kč

ŽÁCI 1.500,- Kč

  • Termín úhrady: do 20.10.2017
  • Číslo účtu: 107-6503840287/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem

Do zprávy příjemci nutno uvést jméno kvůli identifikaci platby!

 

Děkujeme za včasnou úhradu !

 

Odpovědět