Provoz haly obnoven

Vážení sportovní přátelé,

 vzhledem k Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 490

o přijetí krizového opatření obnovujeme provoz ve sportovní hale za dodržení těchto podmínek:

Od 11. května 2020 bude POVOLENO:

 Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Informace pro rodiče a členy

Vážení rodiče a členové našeho oddílu,

rádi bychom Vás informovali o situaci týkající se úhrady oddílových příspěvků na jaro 2020.I přesto, že se výbor oddílu věnoval možnosti snížení, či úplného upuštění od výběru členských příspěvků za jarní část 2020 z důvodu nečinnosti, tak nám to momentální situace díky citelným zásahům do našeho rozpočtu bohužel neumožňuje.

Vzhledem k opatřením vlády ČR v souvislosti s koronavirovou nákazou ve společnosti, spočívajících v uzavření našeho sportoviště, nám vznikl výpadek příjmů z pronájmu areálu ve výši 350 tis. Kč. Tyto příjmy umožňovaly hradit provozní náklady správy areálu, zálohy na energie atd., které musí náš oddíl hradit neustále. V tuto chvíli nedokážeme předvídat další vývoj šíření epidemie, zejména sílící obavy zásahu druhé vlny epidemie. Rovněž nemáme k dispozici informace, jak se celá situace projeví v dotační politice sportu ze strany státu, kraje a města, na kterých je náš oddíl nejvíce závislý.

Z těchto důvodů Vás tedy prosíme o úhradu členských příspěvků ve stejné výši, jako doposud, na náš účet č. 107-6503840287/0100 pod VS rodné číslo před lomítkem a do zprávy příjemci uvést: členské příspěvky jaro 2020 vč. jména.

Informace také naleznete na http://majlont.cz/pro-cleny-klubu-a-rodice/

Pokud budete potřebovat potvrzení o úhradě pro vaši zdravotní pojišťovnu, pošlete mailem žádost na nerimka@seznam.cz a uveďte prosím datum platby.

V tuto chvíli se trenéři našeho oddílu věnují plánování sportovní přípravy po uvolnění opatření, které se nás týkají. Jakmile budeme mít relevantní informace, tak vás budou neprodleně informovat o zahájení sportovní činnosti.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem pevné zdraví.

Výbor TJ

 

STRABAG Rail Extraliga ukončena. Platí pořadí současné tabulky, soutěž končí bez určení mistra

Exekutiva ČSH rozhodla po jednání s účastnickými kluby o ukončení nejvyšší české soutěže mužů STRABAG Rail Extraligy. V letošním ročníku končí soutěž bez udělení mistrovského titulu.

Exekutiva ČSH rozhodla o ukončení soutěže STRABAG Rail Extraliga mužů v soutěžním ročníku 2019/2020 ke dni 10. dubna 2020. Pro marketingové potřeby klubů bude vyhlášeno pořadí po 21. kole základní části této soutěže, mistr nebude pro soutěžní ročník 2019/2020 vyhlášen. Za předpokladu, že se do této soutěže v soutěžním ročníku 2020/2021 přihlásí stejní účastníci jako v ročníku 2019/2020, nikdo ze soutěže nesestupuje ani do ní nepostupuje.

Exekutiva ČSH na základě návrhu soutěžní komise přeložila klubům Extraligy dvě základní varianty, které považovala za odpovídající situaci a legislativně přijatelné. Tou druhou byla anulace celého soutěžního ročníku, jako tomu bylo u ostatních soutěží, které byly ukončeny minulý týden. „Obě varianty však měly jedno společné, a to ukončit soutěž bez dohrání posledního kola základní části a bez dohrání play-off a play-out. Vzhledem k časové tísni už bylo zřejmé, že nebude možné odehrát „nadstavbová“ utkání a tím ztratilo logiku i dohrání posledního kola základní části,“ komentoval rozhodnutí předseda Soutěžní komise a člen Exekutivy ČSH Petr Novák a doplnil že Exekutiva vzala v potaz názory zástupců extraligových klubů, které schválenou variantu řešení jednomyslně podpořily.

Dohrát Extraligu podle reglementu soutěže nebylo podle zástupců Soutěžní komise termínově možné. „Dohrání celé soutěže do konce soutěžního ročníku – tedy 30. června 2020 – není reálné a to i s ohledem na fakt, že není definitivně rozhodnuto o pokračování soutěží řízených EHF, například kvalifikace mistrovství světa mužů nebo čtvrtfinále a Final 4 Challenge Cupu. Především akce reprezentace by musely být upřednostněny před naší Extraligou,“ vysvětlil klíčové proměnné rozhodování Novák.

Rozhodnutí Exekutivy ČSH momentálně neupravuje otázku nároku na start v pohárech EHF v příštím soutěžním ročníku. „Tato problematika bude řešena později a Exekutiva vezme při nominaci do soutěží EHF v potaz názor klubů, musí však rovněž vyčkat pokynů EHF k novému soutěžnímu ročníku,“ doplnil k dalšímu postupu Novák.

 

Zdroj: ČSH