Informace pro rodiče a členy

Vážení rodiče a členové našeho oddílu,

rádi bychom Vás informovali o situaci týkající se úhrady oddílových příspěvků na jaro 2020.I přesto, že se výbor oddílu věnoval možnosti snížení, či úplného upuštění od výběru členských příspěvků za jarní část 2020 z důvodu nečinnosti, tak nám to momentální situace díky citelným zásahům do našeho rozpočtu bohužel neumožňuje.

Vzhledem k opatřením vlády ČR v souvislosti s koronavirovou nákazou ve společnosti, spočívajících v uzavření našeho sportoviště, nám vznikl výpadek příjmů z pronájmu areálu ve výši 350 tis. Kč. Tyto příjmy umožňovaly hradit provozní náklady správy areálu, zálohy na energie atd., které musí náš oddíl hradit neustále. V tuto chvíli nedokážeme předvídat další vývoj šíření epidemie, zejména sílící obavy zásahu druhé vlny epidemie. Rovněž nemáme k dispozici informace, jak se celá situace projeví v dotační politice sportu ze strany státu, kraje a města, na kterých je náš oddíl nejvíce závislý.

Z těchto důvodů Vás tedy prosíme o úhradu členských příspěvků ve stejné výši, jako doposud, na náš účet č. 107-6503840287/0100 pod VS rodné číslo před lomítkem a do zprávy příjemci uvést: členské příspěvky jaro 2020 vč. jména.

Informace také naleznete na http://majlont.cz/pro-cleny-klubu-a-rodice/

Pokud budete potřebovat potvrzení o úhradě pro vaši zdravotní pojišťovnu, pošlete mailem žádost na nerimka@seznam.cz a uveďte prosím datum platby.

V tuto chvíli se trenéři našeho oddílu věnují plánování sportovní přípravy po uvolnění opatření, které se nás týkají. Jakmile budeme mít relevantní informace, tak vás budou neprodleně informovat o zahájení sportovní činnosti.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem pevné zdraví.

Výbor TJ