Provoz haly obnoven

Vážení sportovní přátelé,

 vzhledem k Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 490

o přijetí krizového opatření obnovujeme provoz ve sportovní hale za dodržení těchto podmínek:

Od 11. května 2020 bude POVOLENO:

 Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.