Opustil nás Mira Reimisch

Ještě se na Majlontě neotřepali z náhlého úmrtí Miroslava Pospíšila před dvěma týdny a přišla další smutná zpráva. V sobotu opustila majlontskou  rodinu další legenda – Mira Reimisch.

Dotlouklo další, ryzí Majlontské srdce. I přes slovenský původ byl celou svou osobností spjatý s Maloměřicemi, zejména pak s místním házenkářským klubem. Mira Reimisch, alias Hugo byl sportovec tělem i duší, boxer, hokejista, házenkář, zkrátka tvrdý chlap. Neuhnul žádné ráně a hodně jich také rozdal. Pro každého měl dobrou radu a ovlivnil vývoj řady maloměřických házenkářů. Také v důchodu zůstal věrný Majlontu, coby spolehlivý funkcionář a správce.

Jeho neopakovatelné průpovídky, věčný optimismus a smysl pro „každou srandu“, provázely nejednu generaci celým házenkářským životem.

Mira byl a v našich srdcích zůstane symbolem laskavého, dobrého člověka, šířícího za všech okolností dobrou náladu.

Věnujme mu, prosím, tichou vzpomínku.