Poděkování starosty TJ Sokol Lužice

Nazdar bratři a sestry,
Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, jednotám i jednotlivcům za finanční, materiální i morální podporu naší tělocvičné jednoty Sokol Lužice.
Zároveň se chci omluvit Všem, kterým jsem v minulých dnech nestihl odpovědět na maily a sms zprávy, které jsem obdržel, bylo jich opravdu spousta.
Naši členové pomáhali jako součást krizového centra naší obce Lužice, podíleli se na likvidaci škod napáchaným tornádem a další sestry se staraly o chod a zajištění stravování všech postižených, složek integrovaného záchranného systému a dobrovolníků.
Naše sokolovna se stala centrem velení integrovaného záchranného systému, charity a ostatních potřebných složek, také zde byl organizován výdej stravy a využití sociálního zařízení pro postižené.
Chci Vás všechny ujistit, že finanční prostředky které jste zaslali na náš účet se dostanou do rukou našich členů a jejich rodinám, které byli touto přírodní katastrofou postiženi.
Ještě jednou dík Miloš Kadala starosta T.J.Sokol Lužice.
Se sokolským pozdravem