Pro členy klubu a rodiče

Členské příspěvky:
vždy k 20.4. a 20.10. – sourozenci 1/2
žáci a dorost 1500,- Kč
muži 1800,-Kč
VS – rodné číslo před lomítkem, do zprávy příjemci JMÉNO, příspěvky jaro/podzim
číslo účtu: 107-6503840287/0100 – Komerční banka