Pro členy klubu a rodiče

Členské příspěvky:
vždy k 20.4. a 20.10.
žáci a dorost 2000,- Kč – sourozenec 1/2
muži 2000,-Kč
VS – rodné číslo před lomítkem, do zprávy příjemci JMÉNO, příspěvky jaro/podzim
číslo účtu: 107-6503840287/0100 – Komerční banka