Podpora města

Město Brno podpořilo v roce 2020 činnost klubu dotací ve výši 1 559 000 Kč.

380 000 Kč – provoz a činnost

60 000 Kč – mládež

1 119 000 Kč – vrcholový sport